edukologijos objektas

edukologijos objektas
edukologijos objektas statusas T sritis švietimas apibrėžtis Žmogaus ugdymo tyrimų dalykas. Jis apima visą žmogaus esmę: jo biofizinę (somatinę) sandarą, sielą (psichiką), santykius, kultūrą, dvasią. Ugdymo proceso struktūrą sudaro jo tikslas, tikslus atitinkanti ugdomoji informacija (episteminė, technologinė, vertybinė), t. y. ugdymo gėrybės, ugdytojas bei ugdymo veikėjai (tėvai, mokytojai ir kt.), jų ugdomoji veikla, ugdytinis, saviugdos aktyvumas, adaptyvumas, keitimasis fizine ir dvasine patirtimi ugdytojui ir ugdytiniui sąveikaujant, sąveikos priemonės ir situacijos, sąveikos valdymas. Toks žmogaus ir ugdymo vyksmo skaidymas leidžia teigti, kad ugdymas yra tikslinga ugdytojo ir ugdytinio sąveika, brandinanti žmogaus biofizinę sandarą, psichiką, santykius, kultūrą ir dvasią. Vertėtų atkreipti dėmesį į tai, kad apibrėžimuose kartais pasakomas ugdymo tikslas. Tai klaida, nes apibrėžiant reikia atskleisti dalyko esmę. Tai daroma loginiu apibrėžimu (per genus proximum et differentiam specificam). Edukologija turi aiškų tyrimų objektą. Be to, ji turi ir kitų fundamentalaus mokslo požymių, būtent: • teikia naujos informacijos apie ugdymo tikrovę, • jos pagrindas yra sukurta mokslinė teorija, • turi specialus ugdymo tikrovės tyrimo metodus ir jų metodologiją, • yra sukaupta žinių apie ugdymo tikrovę sistema, • būdinga griežta loginė informacijos strukrūra. atitikmenys: angl. subject of educational science vok. Objekt der Erziehungswissenschaft rus. предмет эдукологии

Enciklopedinis edukologijos žodynas. 2007.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • pedagogikos objektas ir dalykas — statusas T sritis švietimas apibrėžtis Tai, ką tiria pedagogikos mokslas. Šiuo metu vyrauja du požiūriai į pedagogikos objektą. Juo laikoma: 1) augančioji karta, 2) žmogus. Nepertraukiamojo ugdymo šalininkai teigia, kad žmogus ugdomas nuo gimimo… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • Objekt der Erziehungswissenschaft — edukologijos objektas statusas T sritis švietimas apibrėžtis Žmogaus ugdymo tyrimų dalykas. Jis apima visą žmogaus esmę: jo biofizinę (somatinę) sandarą, sielą (psichiką), santykius, kultūrą, dvasią. Ugdymo proceso struktūrą sudaro jo tikslas,… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • subject of educational science — edukologijos objektas statusas T sritis švietimas apibrėžtis Žmogaus ugdymo tyrimų dalykas. Jis apima visą žmogaus esmę: jo biofizinę (somatinę) sandarą, sielą (psichiką), santykius, kultūrą, dvasią. Ugdymo proceso struktūrą sudaro jo tikslas,… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • предмет эдукологии — edukologijos objektas statusas T sritis švietimas apibrėžtis Žmogaus ugdymo tyrimų dalykas. Jis apima visą žmogaus esmę: jo biofizinę (somatinę) sandarą, sielą (psichiką), santykius, kultūrą, dvasią. Ugdymo proceso struktūrą sudaro jo tikslas,… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • Objekt und Gegenstand der Pädagogik — pedagogikos objektas ir dalykas statusas T sritis švietimas apibrėžtis Tai, ką tiria pedagogikos mokslas. Šiuo metu vyrauja du požiūriai į pedagogikos objektą. Juo laikoma: 1) augančioji karta, 2) žmogus. Nepertraukiamojo ugdymo šalininkai teigia …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • object and subject of pedagogy — pedagogikos objektas ir dalykas statusas T sritis švietimas apibrėžtis Tai, ką tiria pedagogikos mokslas. Šiuo metu vyrauja du požiūriai į pedagogikos objektą. Juo laikoma: 1) augančioji karta, 2) žmogus. Nepertraukiamojo ugdymo šalininkai teigia …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • объект и предмет педагогики — pedagogikos objektas ir dalykas statusas T sritis švietimas apibrėžtis Tai, ką tiria pedagogikos mokslas. Šiuo metu vyrauja du požiūriai į pedagogikos objektą. Juo laikoma: 1) augančioji karta, 2) žmogus. Nepertraukiamojo ugdymo šalininkai teigia …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”